Психологическо профилиране в контекста на дома, офиса, интериорния дизайн и обзавеждането

Психологическо профилиране в контекста на дома, офиса, интериорния дизайн и обзавеждането

 

Изборът на дом или офис и тяхния интериорен дизайн и обзавеждане са важни стратегически решения, тъй като остават с нас дълго време след като ги вземем.

Способността ни да направим правилните за нас избори, често се влияе от настроенията, обстоятелствата и наличните възможности, което от своя страна носи последици за цялостното ни удовлетворение във времето от тези решения.

Психологическото профилиране, позволява на хората да “осветлят” дълбоките подсъзнателни механизми, които ги задвижват и ги правят удовлетворени и щастливи, или съответно неудовлетворени и нещастни.

Изборът на дом, интериорен дизайн и обзавеждане не правят изключение. С помощта на психологическото профилиране, човек може да разбере какви са характеристиките на идеалния за него/нея дом и офис, както и техните дизайни и обзавеждане така, че да изпитва трайно чувство на удовлетворение и щастие с обкръжаващата го среда, в която живее и работи.

Услугата включва: 

  • Изготвяне на индивидуален психологически профил на клиента, предоставен под формата на обстоен доклад и две персонални консултации за предоставяне на обратна връзка и разясняване на резултатите
  • Изготвяне на профил на “идеалния дом/офис” за профилираното лице
  • Изготвяне на списък с характеристики за потенциално-удовлетворителните дизайни и елементи от обзавеждането
  • Възможност за изготвяне на индивидуален проект за интериорен дизайн, на базата на психологическия профил на лицето или двойката

 

 Имате интерес…?