Какво е психологическо профилиране?

Цели, ползи и процедура.

психологическо профилиране

Някога чували ли сте поговорката “ Познанието е сила” …?

Или пък тази: “Предупреден – наполовина спасен”…?

В една от най-съдбоносните сцени в култовия филм “Матрицата”, от края на деветдесетте години, главният герой – Нео, е на посещение при “Оракула”, за да разбере дали всъщност той е “избрания”. Ключовият момент е сцената, при която той вижда надписа над вратата “Познай себе си”.

Сякаш няма по-добра прелюдия към обяснението на смисъла зад психологическото профилиране…

Подобно на Нео, и ние, простосмъртните, можем да достигнем пълния си потенциал, да постигнем успешно целите си и да се справяме адекватно с предизвикателствата, само когато се самопознаем в дълбочина, осъзнаем възможностите и лимитите си и се научим да живеем в унисон с тях. 

Неслучайно и Нео, претърпява своята трансформация към супергерой, само след като изследва и опознава в дълбочина собствената си същност…

Какво всъщност е психологическото профилиране?

Целта на психологическото профилиране  е да “осветли” нашата човешка природа и да ни покаже какви са дълбоките несъзнавани характеристики на нашата личност, които до голяма степен предопределят поведението ни, а оттам и как ще се развият животите ни.

Като говорим за “Човешката природа”, всъщност разбираме механизмите, които трайно и постоянно през продължителността на живота ни, повлияват начините, по който се държим. И тъй като начините, по които се държим, до голяма степен предопределят какво ще ни се случи в живота, можем спокойно да приемем, че те, в крайна сметка са факторът, с най-голямо влияние върху животите ни.

Механизмите, описващи човешката природа, се свеждат до различни конструкти, които науката описва с имена, като “Темперамент”, “Характер”,  “Ценности”, “Мотиви”, “Нагласи”, “Предпочитания”, “Вярвания”, “Предразсъдъци” и др. 

Освен, че ги описва с тези имена, тя е идентифицирала начини те да бъдат изследвани и проявленията им във всеки отделен човек да бъдат идентифицирани и описвани.

Именно това представлява и психологическото профилиране – изследване и анализ на характеристиките на човешката природа на профилираното лице, с цел да бъдат осветлени несъзнаваните механизми, които до голяма степен влияят на поведението му/й, като крайната цел е да бъдат предвидени бъдещите му/й поведения при определени обстоятелства.

Каква информация носи психологическото профилиране?

 • Как е най-вероятно човекът да реагира при определени обстоятелства (предвиждане на бъдещи поведения)
 • Какви условия и обстоятелства биха носили усещане за неудовлетвореност и психично напрежение за човека (предвиждане на роли и дейности, в които човек не би могъл да функционира адаптивно/адекватно дълго време)
 • С какви предизвикателства, човекът би се справил с лекота и какви биха представлявали трудност за него/нея (осветляване на силните и слабите му/й страни)
 • Какви несъзнавани контрапродуктивни поведения има (Какво го “спъва” в постигането на целите, за което не си дава сметка)
 • Какви предразсъдъци има (как на дълбоко подсъзнавано ниво, сам се лишава от възможността за осъзнат избор)
 • С какви хора има склонност да се обгражда (сред какви хора би се чувствал най-щастлив и удовлетворен)
 • Какви хора избягва (сред какви хора би се чувствал нещастен и неудовлетворен)
 • Какви решения би вземал (при ситуация на избор между две неща, при равни други условия, какво би избрал)
 • В позиция на власт (формална – като лидер в организация, или неформална – като глава на семейство например или в група сред приятели) каква среда и обстоятелства би създавал за хората около себе си 
 • Какво го мотивира и го кара да бъде ангажиран
 • Какво го демотивира 

Защо тази информация е полезна и важна?

Осъзнаването на отговорите на гореописаните въпроси, ни позволява да вземем информирано решение за важните сфери от живота си така, че да се поставим в позиция да функционираме в унисон със силните си страни, вместо да се борим срещу себе си…

Но кои са важните сфери в живота и какво профилирането ни помага да направим, по-конкретно за всяка от тях…?

 • Работа и бизнес:
  • Да избираме правилната (за нас) сфера на работа;
  • Правилните (за нас) организации и екипи;
  • Правилните (за нас) дейности и начини да се мотивираме; 
  • Да избягваме нещата, които ни спъват и ни пречат да постигаме организационните и бизнес цели;
  • Да развиваме правилните (за нас) умения и познания, които да ни помогнат да се справяме с предизвикателствата;
  • Да осъзнаваме как влияем на колеги и подчинени и какъв е стилът ни на управление;
  • Да осъзнаем как ни виждат ръководителите ни и какво ни спъва да израстваме в йерархията;
 • Връзки, Любов и Интимност:
  • Да избираме правилните (за нас) партньори; 
  • Да разбираме другия по-добре и той/тя да ни разбира по-добре;
  • Да идентифицираме ключовите разминавания между нас и партньора ни в двойката и доколко имаме потенциала да бъдем добра и функционираща двойка;
  • Да разберем какво ни пречи да намерим правилния (за нас) партньор;
  • Да осъзнаем какво ни пречи да изградим дълготрайни взаимоотношения с някого;
  • Да осветлим как бихме могли да се забавляваме пълноценно заедно и/или какво ни спъва да го правим;
  • Да идентифицираме нещата, които биха ни спънали да градим общо бъдеще;
 • Родителство:
  • Да разберем как несъзнавано повлияваме децата си (често негативно);
  • Да осветлим как предаваме нашите недостатъци на децата си и какви са те;
  • Да си дадем сметка какво пропускаме във възпитанието им;
  • Да разберем на какво се дължат техните неадаптивни поведения (вследствие контакта им с нас);
  • Да подобрим способността си да бъдем добри родители;
  • Да подобрим способността си да ги разбираме;
  • Да им помогнем те по-добре да ни разбират;
  • Да им помогнем те по-добре да разбират света и другите хора;
 • Психично здраве и стрес:
  • Да разберем какво поражда психично натоварване и стрес у нас;
  • Да идентифицираме какво ни прави трайно неудовлетворени и нещастни;
  • Да осветлим какво отблъсква околните от нас;
  • Да разберем дали сме предразположени към някакви и към какви психични разстройства;
  • Да се диагностицираме за настоящи психични проблеми; 
  • Цялостно да подобрим психичното си състояние а оттам и нормалното си функциониране, чрез идентифициране на правилната (за нас) среда и методи на действие;
 • Личен имидж и професионална репутация:
  • Да разберем какво виждат другите, което на нас ни убягва;
  • Да разберем какво впечатление оставяме у другите хора, за което не сме разбирали до момента;
  • Да разберем как репутацията ни, влияе на живота ни;
  • Да идентифицираме какво можем да подобрим и как (в контекста на целите си);
  • Да осветлим разминаванията между нашата идентичност (историята, която ние разказваме за себе си) и репутацията ни (историята, която другите разказват за нас), за да можем да разберем последиците, които тези разминавания носят, в контекста на социалния ни успех;
  • Да разберем възможностите за изграждане на “единна персона” – съвместим образ между репутация и идентичност, която персона да ни служи за постигане на житейските цели;
  • Да подобрим способността си да постигаме резултатите, които искаме, в контекста на социалната интеракция

Какво представлява процеса по психологическо профилиране?

Процесът представлява последователност от 4 стъпки:

 1. Избор на контекст за психологическото профилиране (описаните по-горе важни  сфери от живота);
 2. Попълване на два дигитални въпросника (в два отделни дни);
 3. Предоставяне на обширен писмен доклад (около 20 страници в дигитален формат), включващ резултатите на изследваното лице (самият профил);
 4. Две индивидуални срещи между психолога и профилираното лице с цел потвърждаване или отхвърляне на резултатите от дигиталните въпросници и предоставяне на разяснения и обратна връзка към профилираното лице;

Процесът по профилиране се случва в удобно за клиента време (всеки ден 08:00 – 21:00, вкл. уикендите), изцяло онлайн.

След като самото профилиране е завършено, на профилираното лице се предоставя възможност за продължаваща работа с психолога в контекста на целите, които би имало лицето в изследваната сфера. 

Тази работа може да включва:

 • Житейско целеполагане в конкретната сфера (или в друга)
 • Индивидуални консултации и сесии за справяне с конкретни казуси
 • Терапия при проблеми и разстройства
 • Тренинги и обучения за различни Социо-Функционални умения
 • Коучинг за постигане на целите и личностен растеж
 • Индивидуално развитие

Как мога да науча повече за цените и/или да започна с профилирането?

Всчико, което е необходимо, е да се свържете с мен по някой от описаните по-долу начини:

Имейл: niki@salesfixer.com

Мобилен: +359 883 321 247

или в социалните мрежи:

 

А, ако желаете да споделите идеята с някого, който смятате, че би имал полза да се профилира, можете да използвате следните бутони: