Склонност към смяна на перспективата

Интелектуалният механизъм в основата на сближаването

Акценти:

 

 • Определение
 • Еволюционна функция
 • Ползи от чертата
 • Негативни последици от двете крайни проявления на чертата
 • Препоръки за подобряване способността за справяне с предизвикателствата, в контекста на чертата
 • Какво следва

Определение:

Способността за смяна на перспективата е черта от човешката природа, която позволява на човек да се поставя на мястото на другите хора, разсъждавайки за начините, по които те виждат и изживяват света.

 

Еволюционна Функция:

Интелектуалният механизъм, който служи на потребността от набавяне на интимност с цел продължаване на вида;

* “Смяната на перспективата” е един от 8-те механизма за удовлетворяване на потребността “да продължим вида”:

 

 • Ползи от чертата: 

Способността да поглеждаме обстоятелствата “през очите на другите” ни помага да идентифицираме как изглеждат нещата за тях, какви са техните нужди, чувства и евентуално – разсъждения, което от своя страна ни позволява, ако решим, да можем да бъдем по-полезни за тях. Последното, от своя страна, дава възможност за сближаване с тях, отваряйки вратата за всякакви възможни полезни бъдещи взаимоотношения, както за нас така и за тях.

 • Негативни последици от двете крайни проявления на чертата:

Както знаем всяка черта от човешката природа се проявява през поведенията на човека в реалния живот. В зависимост от това колко силно е проявлението на чертата, за човека са характерни различни поведения.

Най-ценна за нас е информацията относно това как крайните проявления (ниски и високи) на нашата човешка природа, ни пречат да напредваме в живота. 

Казваме, че тази информация е най-ценна, тъй като само ако знаем къде бъркаме, можем да се развием, за да подобрим способността си да се справяме с предизвикателствата.

 

|——————-|————————————————|————————————————|——————-|

Крайно ниски                            Ниски                                                          Високи                                     Крайно високи

 

 • Негативни последици за хората с крайно-ниско проявление на чертата: 

 

 • Изглеждат като незаинтересовани егоисти в очите на околните; 
 • Често са описвани като хора, на които им липсва социална интелигентност; 
 • Страдат от невъзможност истински да разберат околните и техните подбуди, което ги обрича на неспособност за истинска интимност и споделени близки взаимоотношения и партньорства;;

 

 • Негативни последици за хората с крайно-високо проявление на чертата: 

 

 • Пренебрегват собствените си цели и потребности в името на тези на другите хора; 
 • По-податливи на манипулация;
 • Често не успяват да реагират навреме, когато някой им се качва на главата;

 

 • Препоръки за подобряване способността за справяне с предизвикателствата, в контекста на чертата:

 

Както става ясно от описаните негативни проявления в двете крайности, за да може човек да се справя максимално добре с предизвикателствата, следва да се позиционира колкото може по-централно по описваната скала. Това ще ограничи възможните негативни последици от двете крайности.

Подобно централно позициониране, би изглеждало така:

 • Да отделим необходимото време, внимание и усилие, за да се разберем гледната точка на другия и какво го подтиква да прави и казва нещата, които прави и казва;

 • Да съпоставим възможните действия, които може да предприемем, за да удовлетворим както своите,  така и потребностите на другия по възможно най-добрия начин (подход тип “печеля-печелиш”).

 • При невъзможност горното да се случи, да предоставим ясна обратна връзка за своите потребности и да дадем шанс на другия човек да излезе с алтернативно предложение;


 • Какво следва?

Ако искаме да се развием и да подобрим способността си за справяне с предизвикателствата, първо следва да идентифицираме къде по скалата се намираме ние.

– Конкретните резултати на всеки човек по скалата “Смяна на перспективата”, както и за всяка друга черта от неговата човешка природа, могат да бъдат замерени, чрез процес на задълбочено психологическо профилиране. Повече за това, можете да научите от тук.

– След като веднъж сме идентифицирали собствените си слабости и сме готови да поработим над себе си, можем да потърсим професионална подкрепа.(Можете да направите това тук).