treningi

Социо-Функционални Тренинги и Обучения

Предлаганите тренинги и обучения покриват всички Социо-Функционални умения, необходими за успешното функциониране на индивида, в съвременния социален свят:

 

  • В работен и бизнес контекст
  • В контекста на Връзки, Любов и Интимност
  • В контекста на Родителство
  • В контекста на поддържане на добро физическо здраве и справяне със стреса
  • В контекста на личния имидж и професионалната репутация

Емоционална Интелигентност

Умението за идентифициране и управление на собствените емоции и емоциите на другите хора

Асертивност

Умението за отстояване на собствената позиция, права и желания, без наранаване чувствата и правата на отсрещната страна

w

Преговори

Умението за постигане на оптимални резултати в контекста на социалната и бизнес интеракция

Имидж и Репутация

Умението за осветляване и контрол над факторите, влияещи социалното възприятие и мнението, което другите си изграждат за нас