Връзки, Любов, Интимност

Третата от 6-те основни сфери от човешкия живот

Акценти:

 

 • 6-те основни сфери в човешкия живот
 • Трите фази във взаимоотношенията с интимните партньори
 • Любов, влюбване и разликите между тях

Както стана ясно от “Социо-Функционалната Теория за Човешката Природа“, в живота на всеки от нас има 6 основни сфери, които заемат най-голяма част от времето, усилията, ресурсите и съзнанието ни. Освен това, нещата, които правим в тези 6 сфери от живота си, до голяма степен предопределят и неговото качество. 

Тези 6 сфери са:

 • Живота на човека с “миналото и настоящото си Аз” – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя за психично и физическо здраве и благосъстояние;
 • Живота на човека с “бъдещото си Аз” – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя за индивидуален растеж и личностно развитие;
 • Живота на човека с интимния партньор – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя на своите връзки, любов и интимни взаимоотношения;
 • Живота на човека с децата си – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя за децата си и процеса наречен родителство;
 • Професионалният живот на човека – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя на за кариерата си, бизнеса си, за финансите си и на това какъв лидер иска да бъде;
 • Живота на човека с другите – Или времето, съзнанието, усилията и ресурсите, които отделя на приятелите си, социалните си контакти и репутацията си;

Важно е да разбираме, че усилията за подобряване на всяка от 6-те сфери, оказва трайно, цялостно положително влияние върху останалите 5, като по този начин всяка от тях дава своя принос за нашето цялостно щастие, удовлетворение и осмисля живота ни.

За жалост, и обратното е вярно – когато една от тези сфери “страда”, или с други думи е ннеглижирана, това се отразява негативно и на останалите 5.

В настоящия текст ще разгледаме третата от тези сфери:

 

Взаимоотношенията с интимните партньори

В контекста на интимните ни взаимоотношения с другите хора, всеки от нас попада в една от три категории:

 

 • Индивидуална фаза – Когато човекът не се намира във връзка;
 • Ранна фаза – Когато човекът е в ранните етапи на интимни взаимоотношения с един или няколко партньора, без те да са прерастнали в истинска връзка;
 • Същинска фаза – Когато човекът се намира се в сериозна, дълготрайна интимна връзка.

Освен фактическите обстоятелства, трите фази се различават и по един друг съществен елемент – Състоянието, наречено любов.

 • В индивидуалната фаза, човекът не изпитва емоционалното състояние, което наричаме интимна любов към друг човек;
 • В ранната фаза, човекът изпитва емоционални преживявания, които обобчено, наричаме “влюбване”;
 • В същинската фаза, казваме, че човекът изпитва любов или с други думи – “обича”.

Нуждата от това разграничение, между отделните фази, е породена от идеята, че нещата, които можем и следва да направим, ако искаме да подобрим живота си в контекста на тази житейска сфера, са различни за трите фази и само ако обърнем внимание на всяка от тях, можем да се доближим истински до разбирането за това как да се погрижим за тази сфера от живота си. Но за това -по-късно.

Важно пояснение, което следва да направим тук е, че фазите търпят преливане – с други думи, човек често е все още в една от фазите, когато навлиза в следващата от тях, а в допълнение, може да бъде в повече от една фаза едновременно (например с различни партньори).

За да обясним по добре написаното, следва да обърнем подобаващото внимание на темата за любовта и влюбването.

 

 

Любов, влюбване и разликата между тях

 

 

 

Ако искате да изградите по-добро разбиране за правилния за вас партньор/ка и за какви характеристики да се оглеждате у него/нея, бих препоръчал да се запознаете по-подробно със споменатия процес на психологическо профилиране. 

Можете да направите това оттук. 

А, ако статията ви е била полезна, споделете я със хората, които смятате, че може да имат полза от нея: