Контрапродуктивни поведения

Контрапродуктивни поведения – “Тъмната страна на личността”

by | Aug 18, 2020

ОСНОВНА ИДЕЯ

Понятието тръгва от т.нар. ”тъмна триада”(Макиавелизъм, Психопатия и Нарцисизъм), като описва определени поведения, които носят контрапродуктивни последствия за хората, които ги проявяват по-често и в по-голяма степен.

Различни учени работят в посока идентифициране и описване на тези поведения, като д-р. Р. Хоган дава своя принос, конкретизирайки 11 такива.

Социофункционалната методология добавя още едно, дванадесето контрапродуктивно поведение.

На практика, това са поведения, които човек проявява в определени условия и които поведения се отклоняват в някаква степен от приетите норми.

По-късните теоретици (Алфред Адлер, Карън Хорни, Ерик Ериксън, Хари Стак Съливан и други) защитават тезата, че проблемите на хората се основават на това как те взаимодействат с другите.

Според тях ранният опит (в семейството, в училище, в групата на връстници) гарантира, че почти всеки се чувства неадекватен за нещо. Тоест, детството и юношеството са почти неизбежно стресиращи по определени начини и повечето хора започват да имат очаквания, че в определени ситуации ще бъдат критикувани и / или ще се чувстват неадекватни или безпомощни.  По тази причина  те развиват стратегии за справяне с тези очаквания. Въпросните стратегии се реализират под формата на поведения.

Тези поведения представляват защитни механизми, основаващи се на изкривените вярвания, които имаме за себе си и за очакванията и разбиранията на другите за нас.

Реално целта им е да се избегне свръхзависимост от околните, като стратегиите, които се използват, най-общо могат да се групират в три направления:

  • Поведения, целящи “отдалечаване” от другите – управление на собствената несигурност чрез избягване на другите. Хората от тази група управляват несигурността, като сплашват и избягват другите. Те са склонни да бъдат бдителни за признаци на критика, отхвърляне, предателство или враждебни намерения. Когато смятат, че са открили заплаха, реагират енергично, за да я премахнат.

Например: Самоувереност, Пакостливост, Колоритност, Имагинерност;

  • Поведения, целящи “противодействие” на другите – управление на собствените съмнения чрез доминиране и сплашване на другите. Хората от тази група очакват да бъдат харесвани, да предизвикват възхита и уважение. Те не са склонни да признават своите грешки и / или неуспехи (за които обвиняват другите) и често не могат да се поучат от опита.

Например: Вълнение, Скептичност, Предпазливост, Резервираност, Нехайство, Флирт;

  • Поведения, целящи “приближаване” към другите – управление на несигурността чрез изграждане на съюзи, за да се сведе до минимум заплахата от критики. Хората от тази група искат да зарадват фигурите на властта. В резултат на това, те лесно се контролират и са популярни сред шефовете си. Въпреки това, в случай на конфликт те са склонни да вземат страната на авторитетите, а не тази на членовете на екипа или подчинените си.

Например: Прилежност, Отговорност;

В своите крайности (когато проявата на тези поведения е твърде силна и твърде честа) те граничат с психични разстройства (виж по-долу или тук)

Кога се проявяват контрапродуктивните поведения?

Най-общо казано, когато човек “свали гарда” и не полага усилия да управлява публичния си образ. Тези поведения разрушават взаимоотношенията с другите хора, накърняват репутацията и саботират шансовете за успех в съвременния социален свят.

Подобни поведения се проявяват:

 • Когато сме под стрес
 • Когато сме изморени
 • Когато сме в лошо физическо състояние (болни)
 • Когато си взаимодействаме с хора, които не уважаваме по една или друга причина (често това може да са подчинените ни в работата)
 • Когато просто “не ни пука” за последиците  и др.

Важно уточнение, което се налага е, че въпросните поведения имат и положителна страна, което прави съществуването им оправдано от чисто еволюционна гледна точка. Това е ефектът  “на забелязването”. На практика, тези поведения (стига да са относително слабо проявени и не много чести) помагат на хората да бъдат забелязани. Това им дава по-добра възможност да задоволят своите потребности (да бъдат забелязани в службата, от потенциалната си бъдеща половинка, от приятелите и колегите си, от преподавателите, от потенциалните партньори и инвеститори, и т.н.) Ако човек никога не проявява подобни поведения, той “се слива с масата” и остава незабелязан, а това носи негативи за качествената му реализация в съвременния свят.

Ето и списък на споменатите 12 контрапродуктивни поведения и техните кратки определения, както и препратки към психичните отклонения, с които граничат в крайно-високите си нива (от класификацията на “DSM-IV – TR Personality Disorder”):

 

Вълнение. Крайно високите резултати клонят към риск за “Borderline disorders”.

Непостоянни настроения, ентусиазъм от нови лица или проекти, последван от бързо разочарование. Бърз преход от оптимизъм към песимизъм (развълнуван в един момент, обезкуражен в следващия). Първоначалното въодушевление бързо се сменя с чувство на обреченост и мрак.Сменящи се настроения, непредвидимост и склонност към нестабилност.

Скептичност. Крайно високите резултати граничат с Paranoid disorders. Изглеждат цинични, недоверчиви и чувствителни към критика. Поставят под въпрос искреността на намеренията на другите. Изглеждат песимистични и непрекъснато търсят скрити мотиви. Оставят  у другите впечатлението, че не им се доверяват изцяло.
Предпазливост. Крайно високите резултати граничат с “Avoidant disorders”.

Изглеждат устойчиви на промяна и не са склонни да предприемат дори разумни рискове от страх да не бъдат оценени отрицателно. Изглежда сякаш избягват риска и се бавят, когато трябва да вземат решение. Оставят възможностите да ги подминат поради склонност към прекалено обмисляне при вземане на решения. Липсва им решителност и увереност при вземане на решения. 

Резервираност. Крайно високите резултати граничат с “Schizoid disorders”.

Изглеждат социално дистанцирани, незаинтересовани и неспособни да осъзнаят чувствата на другите. Отдръпват се и се изолират, когато са стресирани (т.е. изолират се при стресови ситуации). Сигнализират на околните: „Аз съм стресиран, имам нужда от своето пространство“. Изглеждат дистанцирани, студени, неподкрепящи, когато другите се нуждаят от тях. Безчувствени в отношенията си с другите.

Нехайство. Крайно високите резултати граничат с “Passive-Aggressive disorders”.

Изглеждат автономни, безразлични към молбите на други хора и стават раздразнителни, когато те упорстват. Казват едно, а правят друго (т.е. изглеждат кооперативни, но в крайна сметка се придържат към личния си дневен ред). На думи често потвърждават, тъй като се затрудняват да кажат „не“, но това съвсем не значи, че обещаното ще бъде изпълнено. Не се държат по начин, съответстващ на думите им. Например, твърдят, че са неутрални, но действията им подсказват, че имат ясна позиция по проблема)

Самоувереност. Крайно високите резултати граничат с Narcissistic disorders.

Необичайно самоуверени. Не обичат да признават грешките си, нито да приемат съвети и в резултат на това не могат да се учат от опита си. Надценяват своята компетентност и така създават у другите прекалено високи очаквания по отношение на себе си. Изглеждат упорити, решителни и устойчиви или безразлични към позицията на другите. Изглеждат убедени в правотата на собствената си гледна точка.

Пакостливост. Крайно високите резултати граничат с “Antisocial”.

Наслаждават се да поемат рискове и да тестват ограниченията и лимитите. Харесва им да прекрачват граници. Техният чар често им помага да избегнат последиците и да минат между капките. Следват мантрата: „По-лесно е да поискаш прошка, вместо да поискаш разрешение”. Вземат интуитивни решения, небазирани на факти. Проявяват нежелание да следват правилата на другите. Избягват да се учат от минали грешки. Поемат рискове, без да обмислят последиците.

Колоритност. Крайно високите резултати граничат с “Histrionic disorders”.

.

Изглеждат експресивни, драматични и се стремят да бъдат забелязани. Доминират във взаимоотношенията с другите, прекалено разчитат на чара си и изглеждат драматични и търсещи внимание. Попиват цялата енергия в стаята и имат склонност да са винаги прекалено ангажирани (поради желанието им да са в центъра на вниманието).

Имагинерност. Крайно високите резултати граничат с “Schizotypal disorders”

Изглежда, че действат и мислят по творчески и понякога необичайни начини. Споделят идеи, преди да отделят достатъчно време за тяхното усъвършенстване или да обмислят тяхната приложимост. Често „губят“ другите като слушатели, поради склонност към абстракции и неспособност да обяснят логично и на разбираем език идеите си за околните. Нетърпеливи спрямо хора, които се затрудняват  да мислят бързо или концептуално.

Прилежност. Крайно високите резултати граничат с “Obsessive-compulsive”.

Изглеждат внимателни, прецизни и критични към работата на другите. Хиперфокусирани върху детайлите, пренебрегват голямата картина, микроменажират другите и избягват делегирането. Изглеждат перфекционистично настроени и склонни към вглъбяване в малките неща. Изпитват затруднения с приоритизирането, тъй като смятат всички подробности за критично важни.

Отговорност. Крайно високите резултати граничат с “Dependent disorders”.

Изглеждат нетърпеливи да угодят. Разчитат на другите за подкрепа и не са склонни да вземат независими решения. Постоянно търсят одобрение и с неохота вземат самостоятелни решения. Прекланят се пред властта и никога не й се опълчват, дори когато трябва. Не подкрепят колеги и подчинени и всячески се опитват да угодят на началниците си.

Склонност към Флирт.

Крайно-високите резултати граничат с “Hypersexuality”

Често ангажирани с неподходящи поведения от интимен/съблазнителен характер. Не успяват да съобразят адекватността и допустимостта на подобни поведения спрямо ситуациите и не разбират нуждата те да бъдат контролирани. Податливи на манипулиране от страна на противоположния пол. Склонни към физически контакт и докосване. Често физически скъсяват дистанцията.Обсъждат сексуални проблеми (мисли, въпроси, теми). Правят комплименти с еротичен заряд. Прекаляват с жестовете към конкретни хора. Изразяват се неподходящо (сексуални изрази и намеци). Склонни са към неподходящ визуален контакт. Прекомерен сексуален нагон и сексуална импулсивност. Постоянно търсене на интимност. Проблемна функционалност в корпоративната среда поради невъзможност да се държат по формално подходящ начин.

 

Ако ти е любопитно да разбереш кои са твоите контрапродуктивни поведения, свържи се с мен и с помощта на специален инструмент за психологическо тестиране, ще ги установим 😉

 

Ако смяташ, че прочетеното е било полезно, помогни ми то да достигне до повече хора, сподели го с другите: