Градивните елементи на нашето тяло – Първоизточникът на всяко наше състояние

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Работа с Депресивни Състояния

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Връзки, Любов, Интимност – Третата от 6-те основни сфери от човешкия живот

В живота на всеки от нас има 6 основни сфери, които заемат най-голяма част от времето, усилията, ресурсите и съзнанието ни. Освен това, нещата, които правим в тези 6 сфери от живота си, до голяма степен предопределят и неговото качество. Взаимоотношенията с интимните партньори са третата от тези сфери.