Глава 6: Идеята за социалната функционалност и успешният социо-функционален индивид в контекста на социалната игра

Глава 6: Идеята за социалната функционалност и успешният социо-функционален индивид в контекста на социалната игра

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят