Глава 7:  Градивните елементи на живота в съвременния социален свят – осмислящото звено за социалната функционалност

Глава 7: Градивните елементи на живота в съвременния социален свят – осмислящото звено за социалната функционалност

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят