Глава 2. Съвременният социален свят

Глава 2. Съвременният социален свят

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят