Социофункционална Рамка - Теория. Методология. Терапия.

СОЦИОФУНКЦИОНАЛНА РАМКА

Модел, описващ и подпомагащ успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят.

ОСНОВНА ИДЕЯ

Всички ние имаме нужда от разбираем, структуриран начин да видим света и мястото си в него. Така можем да се справяме с  всички препятствия в живота, без да се поддаваме на неудовлетвореността и стреса, които те носят със себе си.

Целта на рамката за успешно функциониране на индивида е именно тази: да ни даде разбиране за значението на социума и важността на другите в контекста на постигане на собствените ни цели, да  ни помогне да се справяме и навигираме ефективно в него, да подобряваме резултатите си и да се справяме с нелеката задача да градим устойчиво.

Рамката, също така, има за цел да ни даде нещо, към което да се връщаме, когато се почувстваме в безизходица и нямаме идея как да продължим. Да ни даде смислено обяснение за причините за тази безизходица.

 

ЗАЩО Е ИДЕЯТА Е ВАЖНА

Темата за личностното развитие стана популярна в края на  двадесети век и навлезе с още по-голяма сила в двадесет и първи. И както обикновено се случва с всичко модерно,  появиха се много мнения за това кое е добро, кое работи и как трябва да си живеем живота.

Искрено вярвам, че личностното развитие трябва да бъде три неща:

 

 1. Индивидуално – според специфичните характеристики на конкретния индивид и неговата ситуация в живота;
 2. Подкрепено от науката – на базата на солидни научни изследвания и доказателства;
 3. Обяснено по ясен, практичен и понятен начин, реално приложим в ежедневието на човека;

Рамката събира множество доказани, взаимно допълващи се факти и явления и ги представя по структуриран, лесен за разбиране и за прилагане в реалния живот начин.

Повлияна е силно от различни направления в психологията, сред които  бихевиоризма, социалната психология и психологията на личността, афективната невронаука, както и от съвременната еволюционна теория,  социологията и антропологията, с цялото богатство от изводи, което те ни дават.

Важно е да споменем, че СоциоФункционалната рамка стъпва на различни теории, мисли, изводи и твърдения на някои от най-влиятелните съвременни и исторически значими психолози, социолози и учени от други сфери, сред които Робърт Хоган (Социоаналитична теория и компетентностен модел), Жак Панксеп (афективна невронаука) Корн Фери (компетентностен модел), Център за креативно лидерство (методология за лично развитие) и много други.

Социофункционалната рамка е един лесно смилаем начин, да се погледне на света и на явленията в него, докато в същото време предоставя инструментариум от понятия, методи и похвати, способни да ни помогнат да получим своите отговори и подобрим представянето си във всички сфери от живота.

 

СПОМНИ СИ КАК СЕ ЧУВСТВАШЕ КОГАТО...

Нека си припомним случки от миналото, в които:

 

 • Не сме били сигурни как да продължим;
 • Не сме разбирали защо ни се случват някои неща;
 • Не сме разбирали защо НЕ ни се случват други;
 • Не сме виждали смисъл в усилията, които полагаме за нещо;
 • Не сме разбирали как да постигнем определена цел;
 • Не сме си давали сметка защо не се разбираме с някого;
 • Не сме могли да си обясним, защо когато е трябвало да направим нещо, сме го отглагали отново и отново;
 • Не сме виждали смисъл от нищо;

Всички подобни моменти и много други са явления, които рамката ни помага да разберем и за които, ни предлага възможно обяснение, с цел да се справяме по-добре в бъдеще.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕЖЕДНЕВИЕТО

Разглеждат се няколко ключови теми, разбити четири отделни части, които ни позволяват да получим своите отговори на гореописаните въпроси и как да се справяме с тях и в бъдеще. Ето и ключовите теми:

 • Част 1: Обща рамка: Започвайки с рамкиране на материята с оглед цялостното й разбиране, се поставя основата, необходима за разбирането относно това как всичко се навързвя в едно смислено цяло
 • Част 2: Самопознание: нещата, които можем да разберем и отчасти подобрим в себе си, както и какво значат те за света, в който живеем.
 • Част 3: Взаимодействие с другите. Репутация: Отделяме внимание на другите хора. Ударението е върху външното проявление на личността ни. Как поведенията и репутацията до голяма степен предопределят начина, по който другите мислят, говорят и действат спрямо нас, което от своя страна определя влиянието им в живота ни.
 •  Част 4: Средата. Разбиране на света и влиянието му върху нас: Дава ни разбиране на света и влиянието му върху нас. Независимите фактори, които е добре да разбираме, но често ни убягват.

 

Самата Социофункционална рамка се състои от 3 отделни направления:

 • СоциоФункционална Теория – има за цел да даде цялостно разбиране за съвременния социален свят и природата на човека, както и да осигури основа за следващите два елемента;
 • СоциоФункционална Методология използва заложените в Социофункционалната теорията тези и ги трансформира в конкретни, реално-приложими в ежедневието похвати, техники, инструменти и компетенции;
 • СоциоФункционална Терапия – Има за цел да помогне на хора с различни социални затруднения и/или психични разстройства;

В следващите глави ще можеш да намериш всички  теми, свързани с трите направления, ясно и структурирано обяснени така, че да ти дадат смислена гледна точка за света, мястото ти в него и другите.

 

Пълния текст на СоциоAналитичната теория, можеш да намериш тук: [Hogan, Robert & Jones, Warren & Cheek, Jonathan. (1985). Socioanalytic theory: An alternative to armadillo psychology]

researchgate.net/publication/233743449_Socioanalytic_theory_An_alternative_to_armadillo_psychology

Задълбочен анализ, научна обосновка и практични приложения, описани от самите автори, можеш да намериш тук:

[Hogan, Robert & Blickle, Gerhard. (2016). Socioanalytic Theory: Basic concepts, supporting evidence, and practical implications.]

researchgate.net/publication/303913679_Socioanalytic_Theory_Basic_concepts_supporting_evidences_and_practical_implications

 Обобщение работата на д-р Жак Панксеп в контекста на афективната невронаука можете да откриете тук:

https://www.researchgate.net/publication/326946003_Affective_Neuroscience_Theory_and_Personality_An_Update 

 

Ако смяташ, че прочетеното е било полезно, помогни ми то да достигне до повече хора, сподели го с другите: