Глава 1. Увод: За приложимостта на психологията или защо тази книга съществува

Глава 1. Увод: За приложимостта на психологията или защо тази книга съществува

Някои отговори, за да се справяме в живота. Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието. Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят.