Глава 5: Социумът – предпоставка за втората група механизми за справяне с предизвикателствата: социалната адаптивност

Глава 5: Социумът – предпоставка за втората група механизми за справяне с предизвикателствата: социалната адаптивност

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят