Глава 8: Житейско целеполагане и житейски етапи – път към набавяне на визия за живота и антидот срещу риска човек “да се изгуби”

Глава 8: Житейско целеполагане и житейски етапи – път към набавяне на визия за живота и антидот срещу риска човек “да се изгуби”

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят