Проблемът с религиите: Духовността е с еволюционен произход, докато религиите – със социален

Проблемът с религиите: Духовността е с еволюционен произход, докато религиите – със социален

В днешно време религиите често са източник на обтягане на взаимоотношения между хора, групи и дори цели държави. Статията има за цел да предотврати това, като изгражда разбиране за това какви са корените на религията и каква е разликата й с духовността.