Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Човешката ни природа е от голямо значение за нашия успех или, обратно, провал в съвременния социален свят. Не ни е трудно да се досетим, че полагането на усилия за развитието й, би било смислен стратегически ход. Статията има за цел да изгради разбиране за научния подход в личностното развитие.

Проблемът с религиите: Духовността е с еволюционен произход, докато религиите – със социален

Проблемът с религиите: Духовността е с еволюционен произход, докато религиите – със социален

В днешно време религиите често са източник на обтягане на взаимоотношения между хора, групи и дори цели държави. Статията има за цел да предотврати това, като изгражда разбиране за това какви са корените на религията и каква е разликата й с духовността.

Следваканционна Депресия – Обяснение, Причини и Методи за справяне

Следваканционна Депресия – Обяснение, Причини и Методи за справяне

Проблемът със следваканционната депресия може да помрачи приятното чувство от почивката ни. Статията има за цел да предотврати това, като изгражда разбиране за това що е следваканционна депресия, на какво се дължи и как да се справим с нея.