Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Психологическото профилиране (извън криминален контекст) представлява изследване и анализ на характеристиките на човешката природа, с цел да бъдат осветлени несъзнаваните механизми, които до голяма степен влияят на поведението му/й, като крайната цел е да бъдат предвидени бъдещите му/й поведения при определени обстоятелства.