Градивните елементи на нашето тяло – Първоизточникът на всяко наше състояние

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Работа с Депресивни Състояния

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Връзки, Любов, Интимност – Третата от 6-те основни сфери от човешкия живот

В живота на всеки от нас има 6 основни сфери, които заемат най-голяма част от времето, усилията, ресурсите и съзнанието ни. Освен това, нещата, които правим в тези 6 сфери от живота си, до голяма степен предопределят и неговото качество. Взаимоотношенията с интимните партньори са третата от тези сфери.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Психологическото профилиране (извън криминален контекст) представлява изследване и анализ на характеристиките на човешката природа, с цел да бъдат осветлени несъзнаваните механизми, които до голяма степен влияят на поведението му/й, като крайната цел е да бъдат предвидени бъдещите му/й поведения при определени обстоятелства.