Градивните елементи на нашето тяло – Първоизточникът на всяко наше състояние

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Работа с Депресивни Състояния

Идеята на настоящия текст е да ни служи като инструмент, с който да си помогнем в справянето с депресивните състояния, независимо дали работим с професионалист, или се изправяме пред предизвикателствата сами.

Следваканционна Депресия – Обяснение, Причини и Методи за справяне

Следваканционна Депресия – Обяснение, Причини и Методи за справяне

Проблемът със следваканционната депресия може да помрачи приятното чувство от почивката ни. Статията има за цел да предотврати това, като изгражда разбиране за това що е следваканционна депресия, на какво се дължи и как да се справим с нея.