Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Човешката ни природа е от голямо значение за нашия успех или, обратно, провал в съвременния социален свят. Не ни е трудно да се досетим, че полагането на усилия за развитието й, би било смислен стратегически ход. Статията има за цел да изгради разбиране за научния подход в личностното развитие.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Психологическото профилиране (извън криминален контекст) представлява изследване и анализ на характеристиките на човешката природа, с цел да бъдат осветлени несъзнаваните механизми, които до голяма степен влияят на поведението му/й, като крайната цел е да бъдат предвидени бъдещите му/й поведения при определени обстоятелства.