Психологията има за цел да ни помогне да се ориентираме и справяме ефективно в съвременния свят, да постигаме целите си, да подобряваме резултатите си и да поддържаме добро психично здраве.

Тя трябва да залага на достъпен, лесно разбираем за всеки език, насочен към хора с всякакви профили, а не само психолози… 

Именно това ще откриете тук!

Глава 8: Житейско целеполагане и житейски етапи – път към набавяне на визия за живота и антидот срещу риска човек “да се изгуби”

Глава 8: Житейско целеполагане и житейски етапи – път към набавяне на визия за живота и антидот срещу риска човек “да се изгуби”

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 7:  Градивните елементи на живота в съвременния социален свят – осмислящото звено за социалната функционалност

Глава 7: Градивните елементи на живота в съвременния социален свят – осмислящото звено за социалната функционалност

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 6: Идеята за социалната функционалност и успешният социо-функционален индивид в контекста на социалната игра

Глава 6: Идеята за социалната функционалност и успешният социо-функционален индивид в контекста на социалната игра

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 5: Социумът – предпоставка за втората група механизми за справяне с предизвикателствата: социалната адаптивност

Глава 5: Социумът – предпоставка за втората група механизми за справяне с предизвикателствата: социалната адаптивност

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 4. Емоционалните преживявания – движещата сила на човешката природа. Същност, функция, значение и овладяване на емоциите

Глава 4. Емоционалните преживявания – движещата сила на човешката природа. Същност, функция, значение и овладяване на емоциите

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 3. Човешката природа

Глава 3. Човешката природа

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 2. Съвременният социален свят

Глава 2. Съвременният социален свят

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Глава 1. Увод: За приложимостта на психологията или защо тази книга съществува

Глава 1. Увод: За приложимостта на психологията или защо тази книга съществува

Някои отговори, за да се справяме в живота. Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието. Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят.

 

Някои отговори…

...за да се справяме в живота…

или

Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието

(Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят)

_________________________

СЪДЪРЖАНИЕ:

_________________________

Имате нужда от промяна…?

Нека поговорим:

niki@salesfixer.com | +359 883 321 247