Методология  за успешното  функциониране на индивида

Има за цел да ни помогне да се ориентираме и справяме ефективно в съвременния свят, да постигаме целите си, да подобряваме резултатите си и да поддържаме добро психично здраве.

Създадена е на базата на анализ на повече от 80 години психологически, социологически, антропологични и хуманитарни изследвания и използва  “Когнитивно поведенческата терапия” като основен подход…

Залага на достъпен, лесно разбираем за всеки език, насочен към хора с всякакви профили, а не само психолози

Последни Глави:

(Можете да откриете методологията, подробно описана тук, в отделни глави)

Имате нужда от промяна…?

Нека поговорим: