Връзки, Любов, Интимност – Третата от 6-те основни сфери от човешкия живот

В живота на всеки от нас има 6 основни сфери, които заемат най-голяма част от времето, усилията, ресурсите и съзнанието ни. Освен това, нещата, които правим в тези 6 сфери от живота си, до голяма степен предопределят и неговото качество. Взаимоотношенията с интимните партньори са третата от тези сфери.

Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Научния подход в личностното развитие: Отключване на потенциала чрез психологическо профилиране

Човешката ни природа е от голямо значение за нашия успех или, обратно, провал в съвременния социален свят. Не ни е трудно да се досетим, че полагането на усилия за развитието й, би било смислен стратегически ход. Статията има за цел да изгради разбиране за научния подход в личностното развитие.

Глава 3. Човешката природа

Глава 3. Човешката природа

За да се справяме в живота… или Книга за психологията и нейната приложимост в ежедневието
Социо-Функционална теория за успешното функциониране на индивида в съвременния социален свят

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Какво е психологическо профилиране? Цели, ползи и процедура.

Психологическото профилиране (извън криминален контекст) представлява изследване и анализ на характеристиките на човешката природа, с цел да бъдат осветлени несъзнаваните механизми, които до голяма степен влияят на поведението му/й, като крайната цел е да бъдат предвидени бъдещите му/й поведения при определени обстоятелства.